(41) 34 32 446       668 868 868       info@laboratoriumswietokrzyskie.pl
WYNIKI BADAŃ ON-LINE
LABORATORIUM CZYNNE CAŁODOBOWO

Badania laboratoryjne wykonywane u sportowców

Badania laboratoryjne krwi podzielić można na kilka grup. Do podstawowych zaliczyć możemy morfologię oraz badania biochemiczne.

Badanie morfologii obejmuje oznaczenie liczby wszystkich komórek krwi oraz ocenę pewnych cech ich budowy. Ma zastosowanie nie tylko u pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego ale wskazuje także na procesy chorobowe innych narządów. Zastosowanie najnowocześniejszych analizatorów hematologicznych pozwala na przeprowadzenie bardzo dokładnej analizy kilku tysięcy komórek w krótkim czasie. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, które dotyczą  przede wszystkim próbek krwi od pacjentów z chorobami nowotworowymi, gdzie nadal i bezdyskusyjnie złotym standardem jest ręczny rozmaz krwi weryfikowany mikroskopowo.

 •  Do podstawowych oznaczeń w zakresie  morfologii krwi należą:
  • hematokryt (HCT),
  • stężenie hemoglobiny (HGB),
  • liczba erytrocytów (RBC),
  • płytki krwi (PLT),
  • liczba białych krwinek – leukocyty (WBC) oraz możliwość ich rozdziału na 3 lub 5 populacje w zależności od analizatora hematologicznego.
 • Badania biochemiczne krwi, które określają stężenie związków chemicznych w osoczu krwi dotyczą przede wszystkim:
  • enzymów (Aspat, Alat, Amylaza, GGTP, ALP,CK, LDH),
  • hormonów (TSH, FT3, FT4, T3, T4, FSH, LH, Estradiol itd.),
  • elektrolitów (Na, K, Cl),
  • białek osocza krwi (albumina, fibrynogen, immunoglobuliny),
  • pierwiastków Mg, Ca, Cu, Fe,
  • inne: glukoza, lipidogram, CRP,  RKZ (równowaga kwasowo-zasadowa),
  • mocz – badanie ogólne.