(41) 34 32 446       668 868 868       info@laboratoriumswietokrzyskie.pl
WYNIKI BADAŃ ON-LINE
LABORATORIUM CZYNNE CAŁODOBOWO

Markery nowotworowe – potencjalne zastosowania wyników badań

O użyteczności krążących markerów nowotworowych w praktyce klinicznej decyduje wiarygodność wyników ich oznaczeń tj. spełnienie określonych wymagań analitycznych przez stosowane w badaniach metod pomiarowych oraz prawdopodobieństwa stwierdzenia wysokiego stężenie markerów u chorych na nowotwory i niskiego u wszystkich pozostałych pacjentów.

Metody stosowane w badaniach markerów nowotworowych, głównie metody immunochemiczne muszą spełniać wymagania czułości i swoistości analitycznej, dokładności oraz precyzji.

Markery nowotworowe wykonywane na miejscu w Laboratorium Świętokrzyskim:

  • antygen karcinoembrionalny (CEA),
  • alfa –fetoproteina (AFP),
  • gonadotropina kosmówkowa ( hCG ),
  • swoisty antygen sterczowy (PSA),
  • antygen nowotworowy CA 19-9,
  • antygen nowotworowy CA 125,
  • antygen nowotworowy CA 15-3.

W diagnostyce biochemicznej niektórych nowotworów złośliwych zalecane jest czasami – w celu podniesienia jej wydolności – wykonywanie równolegle oznaczeń dwóch, a nawet trzech markerów.

Przykładem takiego oznaczenia jest test ROMA ( CA 125 + HE 4 ) , w którym oznaczane są dwa markery nowotworowe oraz wyliczany jest algorytm prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworu u kobiet przed lub po menopauzie. Badanie to zaliczane jest do nowości i nie wszystkie laboratoria mogą pochwalić się jego wykonywaniem.