(41) 34 32 446       668 868 868       info@laboratoriumswietokrzyskie.pl
WYNIKI BADAŃ ON-LINE
LABORATORIUM CZYNNE CAŁODOBOWO

analityka ogólna


Badanie ogólne moczu


Badanie ogólne moczu jest jednym z podstawowych laboratoryjnych badań diagnostycznych. Badanie to daje wiele ważnych informacji o funkcji układu moczowego, a także pośrednio innych narządów i układów. Może być wskazówką w przy wykrywaniu wielu chorób, a także informacją o ogólnym stanie zdrowia pacjenta. W skład badania ogólnego moczu wchodzą ocena fizykochemiczna i analiza mikroskopowa osadu moczu. Badanie ogólne moczu pobierane jest ze środkowego strumienia z zachowaniem zasad aseptyki. Przed pobraniem moczu należy dokładnie umyć okolice narządów płciowych, aby nie doszło do zafałszowania wyniku badania bakteriami.


Alfa-amylaza (diastaza) w moczuAmylaza wydzielana jest głównie w trzustce i gruczołach ślinowych. Ze względu  na krótki okres półtrwania amylazy w osoczu badanie enzymu w moczu ułatwia rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki.


Poziom glukozy w moczuBadanie glukozy w moczu pozwala ustalić, czy u danej osoby nie wystąpiła cukrzyca. Ponadto cukier w moczu u osoby chorej na cukrzycę jest oznaką nieprawidłowego leczenia choroby. Pojawienie się glukozy w moczu to sygnał, że jej stężenie we krwi jest wystarczająco wysokie oraz że jej ponowne wchłanianie przez nerki jest niemożliwe. Stężenie glukozy we krwi przekracza wówczas próg nerkowy dla glukozy. Glukoza z moczu pierwotnego nie jest całkowicie reabsorbowana przez kanaliki nerkowe i dostaje się do moczu ostatecznego. Pojawia się wtedy glikozuria.


MikroalbuminuriaSpośród białek osocza krwi w kłębkach nerkowych filtruje się głównie albumina (ok 5 g/dobę) i w ponad 99 % reabsorbuje się w kanalikach nerkowych. Zwiększenie przepuszczalności kłębków nerkowych prowadzi do wzrostu stężenia albuminy w moczu. Określenie wydalania małych ilości albuminy z moczem (mikroalbuminurii) jest czułym testem pomocnym w diagnozowaniu wczesnych zaburzeń funkcji kłębków nerkowych (rozwijającej się nefropatii)