(41) 34 32 446       668 868 868       info@laboratoriumswietokrzyskie.pl
WYNIKI BADAŃ ON-LINE
LABORATORIUM CZYNNE CAŁODOBOWO

hematologia


Morfologia krwi obwodowej

Badanie ogólne krwi, polega na ilościowym i jakościowym oznaczeniu występujących w niej elementów morfotycznych. Wykorzystywane w diagnostyce schorzeń jak i profilaktyce.


Odczyn Biernackiego

Pomiar drogi opadania erytrocytów w niekrzepnącej krwi w ciągu 1 godziny; jest wskaźnikiem procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych.


Rozmaz krwi manualny

Mikroskopowa ocena krwinek czerwonych, białych i płytkowych.


Oporność osmotyczna krwinek

Oporność osmotyczna krwinek jest wskaźnikiem wrażliwości erytrocytów na działanie czynników hemolitycznych. O oporności erytrocytów decyduje stosunek objętości krwinki do jej powierzchni.


Retikulocyty

Retikulocyty są niedojrzałą formą erytrocytów; ich liczba określa czynność erytropoetyczną szpiku. Określenie liczby retikulocytów służy do diagnostyki i różnicowania niedokrwistości.