(41) 34 32 446       668 868 868       info@laboratoriumswietokrzyskie.pl
WYNIKI BADAŃ ON-LINE
LABORATORIUM CZYNNE CAŁODOBOWO

serologia grup krwi


Grupa krwi


Odczyn Waaler – Rose


ASO (ASL) ilościowe


CRP – białko ostrej fazy


RF – Latex


SLE – Latex


Anty CCP